ala-han


a·la·hán

png
1:
Bot palumpong o maliit na punongkahoy na abuhin, batík-batík at makinis ang balát, at may ugat na nagagamit bílang gamot
2:
[ST] pagdurusa hábang humaharap sa nalalapit na kamatayan
3: