anak


a·nák

png |[ Hil Ilk Iva Kap Mag Pan Seb Tag War ]
1:
hindi pa isinisílang o bagong sílang na tao : BÚNGA3, CHILD1, KALÍWAT1, KÁWIL1, SEED3, SUPLING1
2:
taguri sa isang batà.

a·nák

pnd |a·na·kán, a·na·kín, mag-a·nák
1:
magkaroon ng anák
2:
tumayông ninong o ninang.


a·na·ká·la

png |[ ST ]
:
varyant ng akalà.

a·na·kán

png |Zoo |[ ST ]
:
inahing baboy na bagong panganak : ANÁY2, ANAYÓN, KAÓNG, NAYÓN

á·nak-á·nak

png |[ ST ]
:
mahabàng patpat ng kawayan na ginagamit upang ipanghapit sa nipa, kugon, o sawali ng bahay.

a·nák·bung Zoo


a·nák-da·lág

png |Zoo

a·nák-hí·lig

png |[ ST anak+hilig ]
:
piraso ng kawayan na inilalagay sa himaymay sa paghahabi.

a·ná·ki

pnb |[ ST ]
:
salitâng nagsasaad ng pagkakatulad ; kapara ng.

a·ná·kin

png
:
idyoma sa Quezon na nangangahulugang “wika ko ” Cf NÁKIN

a·nak·láng

png |Zoo |[ Esp alacrán ]

a·nak·lé

png |Bot
:
matigas na punongkahoy (Pithecolobium scutiferum ) : BUNSÍLAK

A·nak ng pú·ta!

pdd |[ Tag anak ng Esp puta ]
:
múra bunga ng gálit at matinding damdamin : SON OF A BITCH! Cf Namputsa!

A·nak ng tú·pa!

pdd
:
hibas para sa Anak ng puta!

a·na·kón·da

png |Zoo |[ Esp anaconda ]
:
malakíng sawá (Eunectes murinus ) na hindi nangangagat ngunit nanlilingkis, at karaniwang humahabà nang hanggang 6 m.

a·na·ko·ré·ta

png |[ Esp anacoreta ]

a·nák-pak·pák

png |[ ST anak+pakpak ]
:
panghampas o anumang ginagamit sa paghampas sa bulak.

a·nak·pá·las

png |[ anak+palas ]
:
sanggol na ipinanganak ng inang menor de-edad.

a·nák·pá·wis

pnr |[ anak+pawis ]
1:
tao na dukha
2:
Pol tao na kabílang sa mababàng uri ng lipunan, hal magsasaka, manggagawa.

a·nak·pi·pís

png |[ anak+pipis ]
:
hagutáng paikót.

a·na·kró·ni·kó

pnr |[ Esp anacrónico ]
:
hindi kapanahon ; mali sa panahon.

a·na·kro·nís·mo

png |[ Esp anacronismo ]
:
kalagayan na wala sa panahon ; pagiging mali sa panahon.

a·nák-sa-la·bás

png

a·nák-sa-lí·gaw

png

a·nák-sa-lú·pa

pnr
:
hindi alám kung sino ang magulang.

a·nák tik·tík

png |[ ST anak+tiktik ]
:
biniyak na kawayan na ginagamit upang isaayos ang paghahábi ng tela.

a·ná·kun

png |[ Tau ]

a·na·kú·ra

png |[ ST ]
:
matulaing tawag sa tagapamahala ng maliit na sasakyang-dagat.