animated


animated cartoon (á·ni·méy·tid kar·tún)

png |[ Ing ]
:
pelikulang ginawâ sa pamamagitan ng pagkuha ng larawan sa serye ng mga drowing na nagpapakíta ng pagsulong ng aksiyon ng pelikula.