bakwe


bak·wé

png |[ Mag ]

bak·wét

png |[ Ing evacuate ]
1:
tao o mga tao na umalis ng tirahan upang tumakas sa kapahamakan var bakwit Cf ALSA-BALÚTAN, LÍKAS1 — pnd bu·mak·wét, i·bak·wét, mag· bak·wét
2:
pag·bak·wét kilos o paraan ng pag-alis sa tirahan upang tumakas sa kapahamakan : EVACUATION