bangkal


bang·kál

png
1:
Bot [Hil Seb ST War] punongkahoy (Nauclea orientalis ) na mataas, tuwid, kulay dilaw, at ginagamit na gamot sa bukol o tumor ang dahon
2:
Bot mataas na punongkahoy (Nauclea junghuhnii ) na umaabot hanggang 25 m
3:
Ark [Esp bancal] terása2

bang·ká·lan

png |Bot
2:
Zoo [Tag] uri ng halaán.

bang·ka·láng

png |Zoo
:
kauri ng butikî at bubúli (order Caudata ), may mahabàng buntot at balát na makinis at madulas : ALÍBOT, BASÁKAY1, KINBABÁLAK, TABÁLIK, TABILÍ2, TREBÁLAK

bang·ka·lá·ri

png |Bot |[ Ilk ]

báng·ka·lá·san

png |Zoo
:
isang uri ng hipon na hindi nakakain.

báng·ka·lá·san

pnr

bang·ka·lá·wan

png |Bot