bangungot


ba·ngú·ngot

png
1:
Med [Seb Tag War] masamâng panaginip na maaaring humantong sa pagkamatay : BATÍBAT, INCUBUS, KÚGMAT, LEPLÉP, NGÁRAT, NIGHTMARE, TIGPÁW, ÚROM, ÚMOM
2:
Ark talìng nagbibigkis at nagpapahigpit sa pantukod ng bubong.