bayawak


ba·yá·wak

png |Zoo
:
alinmang sa malalaking reptil (Varanus salvator ) na kaanak ng butikî : BANYÁS, BARÁK, GOTÔ, IBÍD, MANGÉLONG, MONITOR LIZARD, PILÁOS, TILÁY var biyawak Cf BAYAGBÁG