bromine


bromine (bro·mín)

png |Kem |[ Ing ]
:
element na likido, nagliliyab, matingkad na pulá ang kulay, at kabílang sa halogen family (atomic number 35, symbol Br ) : BRÓMO