bubuwit


bu·bu·wít

png |Zoo
1:
maliit na dagâng-bahay (Mus musculus ) na may mahabàng nguso : BAYUKBÓK, BULÍLIT, BULITLÍT, BUTÍT, DAGÂNG DINGDING, DAGÂNG GILILAN, GITÍNG, MARUBUTÍT, MÍNYAK, MISÀ, MOUSE
2:
bagong sílang na dagâ (Suncus luzoniensis ) : BAYUKBÓK, BULÍLIT, BULITLÍT, BUTÍT, DAGÂNG DINGDING, DAGÂNG GILILAN, GITÍNG, MARUBUTÍT, MÍNYAK, MISÀ, MOUSE var bubwít