bulungudyung


bu·lu·ngud·yúng

png |Mus |[ Ayt Mgk ]
:
plawta na yarì sa kawayan at may maliit na takip ang itaas na bahagi ng ihipan : LANTOY3, TULÁNI