bulwag


bul·wág

pnr
:
nakabukás at lantád.

bul·wá·gan

png |Ark |[ bulwág+an ]
1:
malakîng silid sa pasukán ng isang gusali : LOBBY1, HALL1, SALÓN2
3:
koridor o daanan sa isang gusali : HALL1, PARANÍMPO, SALÓN2
4:
malakîng gusali sa unibersidad o kolehiyo na ginagamit sa pagtuturo o bílang tirahan : HALL1, SALÓN2
5:
sa sinaunang kastilyo o katulad na estruktura, pangunahing silid na ginagamit bílang kaínan, tulugán, at tanggápan ng mga bisita : HALL1, SALÓN2