butas


bu·tás

pnr
:
may bútas.

bú·tas

png
1:
isang lagusan patagos o patúngo sa loob : APERTÚRA, BÂ-BÂ, BANGÁG, BUHÔ, BUSBÚS, BUSLÓT, GÓHO, HOLE, KÓTKOT, LINGÍT, LÍYAT, LUHÔ
2:
bahaging may nawawala o kulang : APERTÚRA, BÂ-BÂ, BANGÁG, BUHÔ, BUSBÚS, BUSLÓT, GÓHO, HOLE, KÓTKOT, LUHÔ — pnd bu·tá·san, bu·tá·sin, i·pam·bú·tas.