chlorine


chlorine (klo·rín)

png |Kem |[ Ing ]
:
elemento na halogen na ginagamit sa pagdalisay ng tubig (atomic number 17, symbol Cl ) : KLÓRO