dapog


da·póg

png
1:
[Hil Tag] kalan na yarì sa putik o luad, may tatlong tungko, at ginagatungan ng kahoy
2:
[Bik Hil Ilk Seb Tag War] sigâ o apoy na lantad.

dá·pog

png
2:
makapal at maitim na usok na likha ng kahoy na basâ o nahalumigmigan
3:
kataplasma o tapal, karaniwang gawâ sa iba’t ibang uri ng dahong medisinal
4:
Bot [Tau] dapúlak
5:
Agr [ST] paglalagay ng binhi o ng palay na katútubò pa lámang sa tanímang kawayan.