flush


flush (flas)

png |[ Ing ]
3:
bigla at mabilis na agos ng tubig
4:
biglang pag-init ng pakiramdam
5:
hawak na mga barahang gáling lahat sa iisang set, lalo na sa poker.

flush (flas)

pnd |[ Ing ]
1:
mamulá ; maging mapulá
2:
linisin sa pamamagitan ng ragasa ng tubig
4:
patagin, pantayin.

flush (flas)

pnr |[ Ing ]
:
saganà, lalo na sa salapi.