gilong


gi·lóng

pnr |[ ST ]
:
kumembot ang katawan sa pagsayaw.

gí·long

png
1:
pag-indayog o paggalaw ng katawan hábang nagsasayaw Cf KÉMBOT, KISLÓT — pnd gu·mi·lóng, i·gi·lóng
2:
paikót na kilos ng isang bilóg na bagay tulad ng salapi, bola, at iba pa Cf GÚLONG