gusto


gus·tó

png |[ Bik Hil Pan Seb Tag War Esp ]
:
íbig — pnd gús·tu·hín, mág·ka·gus·tó.