hanggahan


hang·ga·hán

pnd |[ hangga+han ]
:
ihinto o wakasan ; takdaán.

hang·gá·han

png |[ hangga+han ]
1:
2:
pook o yugto ng paghahati, lalo na sa teritoryo : BALANTÁY, BÍTO, BOUNDARY, DIBISÓRYA, DIBISYÓN, END, HALAGÁN, KÁTAMANÁN, LIMIT, PÍRULÚNAN, TAKDÂ, VERGE