hara


ha·rà

pnr
:
nakaharang sa daan ng ibang nása harap.

há·ra

png
1:
[ST] pagpuwesto ng sarili upang makita ng iba
2:
Bot punongkahoy (Leea aculeata ) na putî ang bulaklak, 1 sm ang diyametro ng bunga, at panlinis ng dugo ang dahong pinakuluan : MALÍMALÍ

ha·rá·bas

pnr

ha·rá·be

png |[ Esp jarabe ]
1:
uri ng arnibal na ginagamit na panghalò sa gamot Cf PULÚT, BAGKÁT
2:
tawag din sa gamot sa ubo na may lasang matamis-tamis at maasim-asim

ha·ráb·ha·ráb

png |[ Seb ]

ha·ra·gán

png
1:
tao na pagalà-galà
2:
pilya, lalo na kung kabataan.

ha·rag·hág

pnr pnb |[ Bik ]

ha·rág-ing

png |[ War ]

ha·rá·kay

pnr |[ Hil ]
1:
Mtr marahang ihip ng hangin
2:
Agr mainam na paglugas ng palay.

ha·rák·ha·rák

png |[ Bik Hil ]

ha·ra-kí·ri

png |[ Jap ]
:
ritwal na pagpapakamatay sa pamamagitan ng paglaslas sa sikmura, dáting ginagawâ ng mga samurai para maiwasan ang pagkawala ng dangal : SEPPÚKU

ha·rá·na

png |Mus |[ Esp jarana ]
1:
pagtapat ng binata sa tahanan ng dalagang liligawan at pagpaparinig ng mga awitin, kadalasang ginagawâ sa gabi : SERENADE
2:
panunuyò sa isang nais hingan ng anuman : SERENADE var arana

há·rang

png |[ Seb ST ]
3:
Kol pagtatanghal, pagkain, at katulad na hindi umabot sa inaasahan.

ha·ra·ngán

png |Bot
:
uri ng ilahas na damo (Centipede minima ) : PÍSIK3

ha·ra·ngáng-ta·gâ

png

ha·ra·ní

pnr |[ Bik War ]

ha·ráp

pnr |[ Bik ]
:
mahirap makíta.

há·rap

png |[ Mrw ]

ha·ra·pán

png |[ harap+an ]

há·rá·pan

pnr |[ harap+an ]
:
tuwirang magkaharap.

ha·rás

png |Bot |[ Hil ]

há·ras

png |Bot
1:
uri ng katutubòng anís (Foeniculum vulgare )
2:
uri ng punongkahoy (Garcinia ituman ) na nabubúhay sa mabatóng gilid ng bundok, tumataas nang 15 m, tuwid, pino, at hindi makintab ang hilatsa ng kahoy na mabigat, matigas, at matibay.

harassment (há·ras·mént)

png |[ Ing ]
:
kilos o salita na nakapagdudulot ng ligalig o agam-agam sa ibang tao.

há·rat

png |[ Bik ]

ha·rá·wan

png |Zoo |[ Bik War ]

ha·rá·ya

png |[ Seb ST ]
1:
kakayahan ng isip na bumuo ng mga imahen o konsepto ng mga panlabas na bagay na hindi umiiral o hindi totoo ; kakayahan ng isip na bumuo ng mga larawan ng anumang hindi pa nararanasan ; o kakayahan ng isip na bumuo ng mga bagong imahen o idea sa pamamagitan ng pagdugtong-dugtong ng mga dáting naranasan : DAREPDÉP, DÍLI4, HÁWO2, IMAGINATION, IMAHINASYÓN, KARAYÀ, LÓBA1
2:
anumang inilalarawan sa isip o binubuo sa isip : DAREPDÉP, DÍLI4, HÁWO2, IMAGINATION, IMAHINASYÓN, KARAYÀ, LÓBA1
3:
ang kakayahan ng isip na maging malikhain o maparaan : DAREPDÉP, DÍLI4, HÁWO2, IMAGINATION, IMAHINASYON, KARAYÀ, LOBA1 var hiraya Cf GUNÍGUNÍ

ha·ra·yô

pnr |[ Bik War ]

ha·ráy·won

png |[ Hil ]
:
anumang ritwal na ginagawâ ng babaylan.