humhom


hum·hóm

png
:
táong hindi maliwanag magsalita o bahagyang pipi var huhóm Cf NGONGÒ