igting


ig·tíng

png
1:
pagkabanat nang ganap ; pagkakatali nang mahigpit : ELÉT, HIGÓT, ÍLOT, ÍRUT, LIGÉT
2:
pagiging mahigpit ; katindihan ng pangyayari : ELÉT, HIGÓT, ÍLOT, ÍRUT — pnr ma· ig·tíng.