inggit


ing·gít

png |[ Bik Kap Tag ]
1:
pakiramdam na pagkadeskontento o pagka-gálit dahil sa pagkakaroon ng magandang kapalaran ng kapuwa : ÁPAL, AWAÓN, DÍRYA, ENVY, HILÌ, HÍSA, ÍBEG, ÍBOG, ÍGI, INANÁBAT, KAAWÀ, KAIGGÍLAN, KASÍNA, NGIMBULÓ, PÁSSIL, SÁKIL, SÍIG, YAKYÁK Cf GIMBULÓ, PANAGHILÌ
2:
[Bik Kap ST] ang pinagmulan o batayan ng ganitong pakiramdam : ÁPAL, AWAÓN, DÍRYA, ENVY, HILÌ, HÍSA, ÍBEG, ÍBOG, ÍGI, INANÁBAT, KAAWÀ, KAIGGÍLAN, KASÍNA, PÁSSIL, SÁKIL, SÍIG, YAKYÁK
3:
[ST] pagiging yamot
4:
[ST] pagiging maramot — pnd ing·gi·tín, ka·ing·gi·tán, ma·ing·gít.

íng·git

png
1:
[War] ináy
2:
[Seb] tinig na matalas at matinis.