isotope


isotope (áy·so·tówp)

png |Kem |[ Ing ]
:
isa sa dalawa o higit pang mga anyo ng magkatulad na element na may magkatumbas na bílang ng mga proton, ngunit magkakaiba ang bílang ng mga neutron sa mga nukleo, at nangangahulugan na magkaiba ang relatibong atomic mass ngunit hindi ang kemikal na katangian.