kambing


kam·bíng

png |Zoo |[ Kap Mrw Tag Tau ]
1:
hayop (genus Capra ) na kauri ng tupa ngunit may sungay at hindi makapal ang balahibo : goat, kad-dín, kálding, kánding, kandíng, kazzíng
2:
gigolo o binatang palike-ro na umaasa sa kíta ng mga babae niya.

kam·bíng-ka·míng

png |Zoo |[ Seb ]