kandí


kan·dá

png |Bot |[ ST ]
:
uri ng dilaw at mabangong bulaklak.

kan·dá-

pnl
:
unlapi ng pandiwa, kasunod ng mag-, para ipahayag ang pagmamadalî hal magkanda-bulol sa pagsasalita.

kán·da

png |Bot |[ Bik ]

kan·dá·do

png |[ Esp candado ]
1:
anu-mang kasangkapang ginagamitan ng susi : busól1, lock1, pilisán, seradúra var kandáro Cf padlock, trangká
2:
pampigil sa pagbukás ng pinto o bintana — pnd i·kan·dá· do, kan·da·dú·han, mag·kan·dá· do.

kan·da·kí

png |[ ST ]
:
piraso ng itim na balabal.

kan·dáng

png |[ ST ]
1:
galaw ng mga kamay at daliri hábang nagsasayaw Cf kindáy, kundáy — pnd ku·man· dáng, mag·kan·dáng
2:
lápad o súkat ng nakabukang pakpak ng ibon o manok
3:
Ark habà o súkat ng pinakamalapad na anggulo ng bubong ng bahay
4:
Ark pagbubuo ng bubong sa lupa bago ikabit sa itaas ng bahay.

kán·dang

png |[ Tau ]

kan·da·ngá·ok

png |Zoo
:
uri ng mala-kíng ibon (Ardea manillensis ), naha-hawig sa tagak, kulay lila, at mahabà ang paa, tukâ, at leeg var kandungáok Cf tiklíng, tuhák

kan·da·ra·pà

png |Zoo
:
uri ng ibong (Lyncornis macrotis ) panggabi, ma-lakí kaysa pugo, at laging padapa o palukob kung lumapag sa lupa : nightjar, tagkáro, togilílong, tongkáwo, tukáro, túktur

kan·da·ra·pà

pnd |ku·mán·da·ra·pà, mag·kán·da·ra·pà
:
halos mádapâ o masubsob dahil sa pagmamadalîng tumakbo o lumakad.

kan·dá·ro

png |[ Esp candado ]
:
var-yant ng kandádo.

kan·dá·wa

png |[ Mrw ]

kan·de·lá·bra

png |[ Esp candelabra ]
1:
sanga-sangang salalayan na na-pagtutulusan ng dalawa o mahigit pang kandila : candelabrum
2:
Bot matinik na haláman (Euphorbia lactea ) na 3 m ang taas, may mga sanga na tumutubòng tíla kande-labra, laganap sa buong Filipinas.

Kan·de·lár·ya

png |[ Esp candelaria ]
:
araw ng eklesyastikong pagdiri-wang at papuri para kina Hesus at Birheng Maria, na may kasámang pagbabasbas sa mga kandila.

kan·de·lé·ro

png |[ Esp candelero ]
:
tirikán o pinagtutusukan ng kandila : sasángan1 var kandiléro Cf kandelábra

kan·dí

png |[ ST ]
1:
garapa o sisidlan na makipot ang leeg Cf gurguríta
2:
landi2 var ngandí — pnd ku·man· dí, ma·ngan·dí.

kan·di·dá·to

png |[ Esp candidato ]
1:
tao na nominado o naghahangad na makamit ang katungkulan sa isang tanggapan, karangalan, at iba pa : bet2, candidate
2:
estudyante na nag-aaral upang makamit ang isang degree : bet2, candidate

kan·di·da·tú·ra

png |[ Esp candida-tura ]
:
kalagayan ng pagiging kandidato : candidacy

kán·di·dó

pnr |[ Esp candido ]
1:
tahas at tapat
2:
hindi pormal
3:
walang pinapanigan, kán·di·dá kung pambabae.

kan·dí·is

png |Ana |[ Seb ]

kan·dí-kan·di·là·an

png |Bot |[ kandi-kandila+an ]
:
damong (Statchytar-pheta jamaicensis ) tumutubò at nabubúhay sa maruruming pook, malakahoy ang anyo, at tumataas nang 1-1.5 m : bilu bilu, limabágat

kan·di·là

png |[ Esp candela ]
:
anu-mang pang-ilaw na yarì sa allid at sebo, at may mitsa sa pinakagitna : béla1, candle, lansók, sasáng, simbó, simbúhan, síryo — pnd i·kan·di·là, kan·di·lá·an, mag·kan·di·là.

kan·dí·li

png |[ ST ]
1:
lubos na panga-ngalaga o kalinga na ibinibigay sa mahirap at mahinà — pnd kan·di· lí·hin, ku·man·dí·li, mag·kan·dí·li, mag·pa·kan·dí·li
2:
pag-aalaga na parang sariling anak
3:
pag-angkin sa isang bagay .

kan·dí·ling

png |Mek |[ Ilk ]
:
anilyo sa kortina.

kan·díng

png |Zoo |[ Akl ]

kán·ding

png |Zoo |[ Bik Hil Pan Seb War ]

kan·díng·ga

png |[ Bik ]

kan·di·rít

png
:
paghakbang o pagta-lon sa pamamagitan ng isang paa : buksíya, hindaráy, hinlaláy, hop, kingkíng1, líntin, paltíka, takindí, talongkayí, tiyatiya Cf luksó, lundág — pnd i·kan·di·rít, ku·man·di·rít, mag·kan·di·rít.

kan·dít

png
2:
pahang ginto na may hebilya
3:
[Yak] balabal na kulay pulá at 15 m ang habà.

kan·di·yél

png
:
kendi na may sang-kap na alak, dilaw ng itlog, at asukal var kandyél

kan·dó

png |[ ST ]

kán·do

png |[ Mrw ]

kan·dóg

png |[ ST ]
:
tunog ng tubig sa loob ng bumbong na kawayan.

kan·dól

png |Bot |[ Bik ]

kan·dóng

png
:
pagpatong sa ibabaw ng hità ng nakaupô : akwál, hagban, kingkíng2, sábak7, sagmák, salúro — pnd i·kan·dóng, kan·du·ngín, ku· man·dóng, mag·kan·dóng.

kan·do·rì

png |[ Mrw ]
:
malakíng han-dáan.

kan·dó·rom

png |Bot |[ Ilk ]

kan·dós

png |[ ST ]
1:
Bot uri ng kalaba-sa
2:
katha-katha o wika nga’y ku-wento ng matatandang babae
3:
taláb2 o pagtaláb.

kán·dos

png |[ Seb ]

kan·dót

png
:
paggalaw ng layláyan ng damit o anumang nakasabit dito hábang nagsasayaw Cf kámbang

kan·dóy

png |[ ST ]
1:
Bot uri ng putîng kalabasa

kán·du

png |Lit |[ War ]

kan·du·lì

png |Zoo |[ Kap Tag ]
:
isdang-alat o tabáng (genus Arius ) na pahabâ ang katawan, may tibò sa nguso, at karaniwang may súkat na 25-35 sm : kuriláw, salmon catfish, tabangóngo, tabánko, tágangúngo Cf aráhan

kan·dú·li

png |[ Tir ]
:
ritwal ng pasasa-lamat.

kan·dú·ngan

png |[ kandong+an ]
:
ibabaw ng magkadikit na hità ng nakaupô : lap1, páa1, saklúlo

kan·du·ngá·ok

png |Zoo
:
varyant ng kandangaok.

kan·dú·ri

png |[ Mnb ]

kan·du·rô

png |Zoo
:
ibon (Gallinago gallinago ) na kabílang sa angkan ng may mahahabàng tuka : snipe Cf tiklíng