kasiyahan


ka·si·ya·hán

png |[ ka+siya+han ]
1:
anumang nagdudulot ng tugon sa pangangailangan : katagbáwan, satisfaction, satispaksiyón, siyá
2:
kalagayan ng pagiging punô o labis na lugód : katagbáwan, satisfaction, satispaksiyón, siyá, zest
3:
pagbi-bigay ng lugod o sayá : satisfaction, satispaksiyón, siyá
4:
[ST] isang uri ng pagkaing ordinaryo o walang gaanong kuwenta.

ka·sí·yá·han

png |[ ka+siya+han ]
1:
[ST] pagiging makatwiran at propor-siyonado
2:
[Bik Tag] pakiramdam na maligaya at kontento : buyà, sadyà, sákal