katibayan


ka·ti·bá·yan

png |[ Kap Tag ka+tibay+ an ]
1:
anumang nakapagpapalinaw o nakapagpapaliwanag na totoo ang isang pangyayari o paniniwala : alusithâ2, dasón5, ebidénsiyá, evidence, kamatuoran2, patíbay, patúnay, pruwéba1 Cf testimónyo
2:
Bat mga impormasyon, sa anyong pahayag ng saksi, dokumento, at iba pang bagay na kilalá ng mga saksi at ini-haharap sa hukuman o sa panghuku-mang lupong tagahatol bílang patotoo ng mga bagay o pangyaya-ring pinag-uusapan o pinagtatalunan : alusithâ2, dasón5, ebidénsiyá, evi-dence, kamatuoran2, patíbay, patúnay, pruwéba1
3:
opisyal na kasulatan na nagpapatunay hinggil sa isang pangyayari o katangian, hal katibayan sa kapanganakan, kasal, o kamatayan ng isang tao, katibayan sa pinag-aralan o kalusugan ng isang tao, katibayan sa husay o tibay ng isang kasangkapan : certifi-cate, katarrángan, sertipiko Cf kredensiyál