lumpo


lum·pó

pnr |Med
:
hindi makalakad dahil sa karamdaman o pinsala sa mga paa : BAKÓL2, BASISÍK, BINHÚRON, BIYADÍ, KIYÁY2, LAMPISAKÀ1, LUPÓG, LUPÓY, LÚPSAK, TARUNGKÒ Cf PARALÍTIKÓ

lum·pók

png
1:
Agr bunton ng inaning palay na nakahandang giikin

lum·pón

png
:
pagsasáma-sáma ng pangkat ng mga tao.

lum·póng

pnr |[ ST ]

lúm·pong

png |[ Seb ]
:
kumpol ng bulaklak o prutas.

lum·pót

png |[ ST ]
:
paglalagay ng panyo sa ulo tulad ng gawi ng mga kababaihan.

lúm·poy

png |Bot