mulat


mu·lát

pnr
1:
[ST] maliwanag at malinaw
2:
[Kap ST] bukás, kung sa matá
3:
[Kap ST] may sapat na kaalaman.

mú·lat

png
1:
pag·mú·lat pagbukás ng matá
2:
pag·mu·mú·lat pagtutu-rò ng kaalaman at mga kailangan sa búhay hábang lumalaki ang isang batà.

mu·la’t mu·lâ

pnb |[ mula+at+mula ]
:
simula pa sa pinakasimula : MULA’T SAPÚL

mu·lá·to

png pnr |Ant |[ Esp Ing mulatto ]
:
anak o nagmula sa pinaghalòng lahi.

mu·lá·to

png |Bot |[ Seb ]

mu·la’t sa·púl

pnb |[ mula+at+sapul ]
:
mula’t mulâ.