neon


neon (né·on, ní·yon)

png |Kem |[ Esp Ing ]
:
elementong gas na walang kulay at walang amoy (atomic number 10, symbol Ne ).

neonatal (ni·yo·néy·tal)

pnr |Med |[ Ing ]
:
may kaugnayan sa mga bagong panganak.

neonate (ní·yo·néyt)

png |[ Ing ]
:
sanggol na bagong sílang.

neon light (ní·yon layt)

png |[ Ing ]
:
túbong may lamáng neon gas at nagbibigay ng sinag na kulay kahel pulá.