pag-ibig


pag-í·big

png |[ pag+ibig ]
1:
matinding pakiramdam o damdaming nag-uugnay, tulad ng sa magulang, anak, o kaibigan : AMÓR, DÁLIT, ÍBIG, LOVE, PAGGÍLIW, PAG-ÍROG, PAGKAMÚOT, PAGMAMAHAL, PAGSINTÁ, PALÁYAW, PAMALSINTÁ, SUYÒ
2:
malakíng interes o ligaya sa isang bagay : AMÓR, DÁLIT, ÍBIG, LOVE, PAGGÍLIW, PAG-ÍROG, PAGKAMÚOT, PAGMAMAHAL, PAGSINTÁ, PALÁYAW, PAMALSINTÁ, SUYÒ
3:
seksuwal na pagnanasà o damdamin, o ang kasiyahang dulot nitó : AMÓR, ÍBIG, LOVE
4:
malasákit para sa kapakanan ng iba : AMÓR, ÍBIG, LOVE