pagdadagdag


pág·da·dag·dág

png |[ pag+da+dagdag ]
2:
Mat ang proseso ng pagkuha sa kabuuan ng dalawa o mahigit pang bílang : ADISYÓN2
3:
Gra apagdurugtong ng isa pang morpema sa hulihán ng salitâng-ugat kahit mayroon nang dáting hulapi ang salitâng-ugat, hal alala+han b=alalahan +in=alalahanin var pagdaragdag