palasurian


pa·lá·su·ri·án Gra Lgw

|[ pala+surì+an ]
:
sangay ng lingguwistika at lohika na tumutuon sa mga kahulugan : SEMANTICS, SEMANTIKA