parent


parent (pé·rent)

png |[ Ing ]

parentage (pé·ren·tídz)

png |[ Ing ]
:
pinagmulang angkan.

Parental Guidance (pa·rén·tal gáy· dans)

png |[ Ing ]
:
paalala na kailangan ang patnubay ng mga magulang sa isang batàng manonóod ng palabas sa sine o telebisyon o magbabasá sa internet : PG

pa·rén·te·sís

png |Gra |[ Esp ]

parenthesis (pa·rén·ti·sís)

png |Gra |[ Ing ]

Parent Teacher Association (pé·rent tít·ser a·so·si·yéy·syon)

png |[ Ing ]
:
lokal na organisasyon ng mga magu-lang at guro upang mapaglapit sila at mapabuti ang pasilidad na pang-edukasyon at pampaaralan : PTA