pirot


pi·rót

png |Zoo |[ Seb ]

pí·rot

png
:
pagkurot o pagpisil sa pamamagitan ng daliri : KUDDÓT, PANGÁROT, PILIPÍTI, PIRIPÍSI — pnd mag·pi·rót, pi·ru·tín.

pí·ro·tek·ní·ya

pnr |Heo |[ Esp pirotecnia ]
1:
ang sining ng paggawâ ng mga paputok : PYROTECHNICS
2:
ang dis-play ng mga paputok : PYROTECHNICS
3:
anumang maningning at makulay na display : PYROTECHNICS