plantasyon


plán·tas·yón

png |Agr |[ Esp plantacion ]
:
malawak na bukirin na inilaan upang pagtamnan ng mga halámang gaya ng tabako, bulak, at kape : PLANTATION Cf ASYÉNDA