polaynas.


po·láy·nas

png |[ Esp polainas ]
:
pang-ibabâng kasuotan na nauunat o nababanat, karaniwang ginagamit ng babae o batà : ANTIPÁRA2, LEGGING var puláynas, polínas