saranggola


sa·rang·gó·la

png
:
pinalilipad na laruang karaniwang gawâ sa manini-pis na patpat ng kawayang balangkas at sinapnan ng papel o manipis na tela : ÁLLAW, BÁNOG-BÁNOG, ÍLLAW, KITE, SIKÁP, TABÁNOG Cf GURYÓN