sariwa


sa·ri·wà

pnr
1:
kakukuha o kagagawâ pa lámang, hal sariwang gulay, bulaklak, o prutas : BÚGO, FRESH, LÁB-AS, LÚNHAW, MALÁNNAW
2:
kadáratíng pa lámang : FRESH
3:
hindi maalat, kung sa tubig : FRESH
4:
hindi panis, kung sa pagkain : FRESH
5:
hindi ginamitan ng anumang paraan ng pagbuburo, pagtatapa, pagbibilad, o iba pang pampatagal sa gulay, karne, prutas, o isda : FRESH
6:
hindi pagód : FRESH
7:
muling tumubò, kung halaman o muling sumakít, kung sugat na inaalagaan
8:
manatiling mukhang batà, o hindi apektado ng nagdaang panahon.