sinturon


sin·tu·rón

png |[ Esp cinturón ]
:
paha-bâng piraso ng balát o ibang materyal na itinatalì nang paikot sa baywang o pahilis sa dibdib para pumigil sa damit, para suksukan ng daláng san-data, o bílang sinturong pangkaligta-san : ÁLLIN, BAKÓS, BELT1