stake


stake (is·téyk)

png |[ Ing ]
2:
aposteng gapusan ng tao na sinusunog nang buháy bkamatayan sa pama-magitan nitó
4:
asalaping napanalunan, lalo na kung sa karera ng kabayo bang karerang ito.