sulong


su·lóng

png |Heo |[ ST ]

su·lóng

pnr
:
may katangi-tanging pag-súlong.

sú·long

png |pag·sú·long |[ Bik Hil Ilk Pan Seb ST War ]
1:
kilos patúngo sa unahán o sa dakong nais marating at maabot : ADVANCE, ABÁNSE, ABAN-TE, SÚGOD