talilis


ta·lí·lis

png |[ Kap Tag ]
1:
pag-alis nang lihim : ÍLAS2 Cf ALIGÓ, TÁNAN2
2:
pag-alis bílang pag-iwas na mabigyan ng pananagutan : ÍLAS2 Cf TÁNAN2 — pnd i·ta·lí·lis, ta·li·lí·san, tu·ma·lí·lis.