ti


ti

png
1:
tawag sa titik T
2:
Mus ikapitóng nota sa eskalang pangmusika.

Ti (tí ay)

symbol |Kem |[ Ing ]

TI (ti el)

symbol |Kem |[ Ing ]

tiara (ti·yá·ra)

png |[ Ing ]
1:
palamuting banda o bigkis na may mga hiyas, isinusuot ng mga babae
2:
may tatlong susóng korona ng Papa na isinusuot sa ordinaryong araw
3:
turban na isinusuot ng mga sinaunang hari ng Persiya var tiyára

tí·aw

png
1:
[Hil Seb War] aglahi1
2:
3:
Zoo [Seb] saramulyéte.

ti·bá

png |[ ST ]
:
pag-iingat ng mga sisidlan upang magamit sa panahon ng paggawâ ng alak.

ti·bâ

png
1:
pagpútol sa punò ng saging para sa bunga nitó
2:
pagtanggap ng malakíng bayad, pabuya, o panalo.

ti·bá·ad

pnb |[ Bik ]

ti·bá·bal

png
1:
ang natirá matapos ang ani ng mais
3:
Bot [ST] langka na may kagandahan at hindi lumalaki
4:
[ST] katawan na malamán.

ti·bad·bád

png
:
malîng balita o sabí-sabí.

ti·bág

png
1:
[Kap Tag] unti-unting pagkabawas o pagkagiba ng kabuuan, gaya ng lupà na natibag dahil sa kinain ng ulan o hangin, tinangay ng bahâ o kayâ’y sinadyang pagtibag nitó : ANÁS2, BAGBÁG1, BUGWÁL, BÚNGKAG1, BÚNLAG, DEPPÁAG, GÓBAR, GUHÒ2, LIGÁL1, LUDÚLUD, LÚMPAG, TÍMPAG, TÚMPAG
2:
Tro dulang panrelihiyon na nakabatay sa mga kuwento at alamat sa paghahanap ng krus na kinamatayan ni Jesus.

ti·bág

pnr

ti·bák

png
1:
Med mga biyak sa balát ng talampakan

tí·bak

png |Med |[ ST ]
:
pamamaga ng mga binti.

ti·bák·la

png |Zoo |[ Hil ]

ti·ba·lás

png |Zoo |[ Seb ]

ti·bá·law

png |Bot
:
nakalalason na yerba at ginagamit sa pangingisda.

ti·ba·láy

png |[ ST ]
:
laro gamit ang bilog na piraso ng tisa.

ti·bal·bál

pnr
:
lumuyloy ang tabâ.

ti·bal·bá·lin

pnr |[ ST ]
:
mabigat dahil napakataba.

ti·bal·sík

png
:
tilamsik ng mainit na bagà o dupong.

ti·bal·yáw

png |[ ST ]
:
totoong balita.

ti·ba·ní

png |[ ST ]
1:
panlilinlang gamit ang matatamis na salita at mga pangako
2:
pagpapahayag na totoo kung ano ang hindi naman totoo

ti·ba·rí

png |[ ST ]
1:
panlilinlang gamit ang mga salita na dalawa ang kahulugan : TIBANÍ3
2:
pagsasalita nang napakabilis at hindi naiintindihan.

ti·bá·sang

pnr pnb |[ Bik ]

ti·ba·tíb

png |Med |[ ST ]
:
bulútong na maitim at nakamamatay.

ti·bá·tib

png |Bot

tí·baw

png |Ant |[ ST ]
:
sinaunang salusalong ginagawâ sa ikatlo o sa ikasiyam na araw ng kamatayan ng isang tao ; nagsasama-sama ang mga kaanak at kaibigan ng namatay upang ipagdasal ito.

ti·bá·wa

png |Mus |[ Dum ]

tí·bay

png
1:
kalagayan o kalidad ng pagiging malakas o mapuwersa, tumatagal sa bigat at dalas ng gamit : BISKÉG, LÍG-ON, STRENGTH2
2:
kakayahang makatagal o makatiis sa sakít, dusa, pagod, at iba pa : STRENGTH2
3:
kahigpitan o katigasan na hindi nagbabago o hindi sumusuko sa gitna ng presyon.

Ti·bét

png |Heg
:
mabundok na bansa sa timog ng Asia ; may pinakamataas na elebasyon sa buong mundo.

Ti·bé·tan

png pnr |Ant Heg Lgw
:
hinggil sa Tibet, mga tao, at lengguwahe nitó.

tíb·hang

png |[ Seb ]

tib·hóng

png |[ Seb ]

ti·bí

png
1:
kalagayan o kondisyon na mahirap ang pagtae : TEGAN
2:
tae na malaki at matigas : TÉGAN, TUBÓL

tibia (tíb·ya)

png |[ Ing ]
1:
Ana panloob at karaniwang malakí sa dalawang butó na humahabà mula tuhod hanggang bukong-bukong
2:
tibiotarsus ng ibon
3:
Zoo pang-apat na kasukasuan sa binti ng kulisap, at iba pa, sa pagitan ng femur at tarsus.

ti·bíg

png |Bot |[ ST ]
:
ilahas na prutas tulad ng igos.

ti·bíl

png |[ ST ]

tibiotarsus (tí·bi·yo·tár·tus)

png |Zoo |[ Ing ]
:
pangunahing butó sa binti ng ibon na magkaayon sa tibia na nása ibabâ at dulong bahagi ng mga butó ng tarsus.

tib·ná·lay

png |[ Tbo ]
:
bahagi ng bahay na karaniwang tinutulugan ng mga dalaga, o ng una o paboritong asawa ng pinunò ng bahay.

ti·bò

png |Zoo
:
matalim at matulis na organ ng ilang kulisap, gaya ng bubuyog o ilang uri ng isda, at ginagamit bílang proteksiyon.

ti·bô

png |Kol |[ Ing t-bird ]

ti·bo·bós

pnr |[ ST ]

ti·bód

png |[ Hil War ]

tí·bog

png |[ ST ]
:
pagtakot sa isang hayop upang mapunta ito sa pook na may patibong.

ti·bók

png |pag·ti·bók
1:
Bio ritmikong galaw ng puso dahil sa kontraksiyon ng mga másel nitó, lalo na ng mga bentrikulo, kapag ang daloy ng dugo ay papalabas dito : BADLÁK1, GITÉB1, KÍTIG1, THROB
2:
katulad na galaw ng ibang bagay, hal tibok ng pápaták-paták na tubig, tibók ng liwanag sa iskrin ng telebisyon : BADLÁK1, KÍTIG1, THROB

ti·bo·lí

png |Bot |[ ST ]
:
malalaking uri ng limon.

ti·bó·li

png |Zoo |[ ST ]

Tí·bo·lí

png |Ant
:
pangkating etniko na karaniwang matatagpuan sa Kiamba, Maitum, at Surallah sa lalawigan ng South Cotabato : TAGABÍLI1 var T’boli

ti·bóng

png

tí·bong

png |[ Ilk ]

tí·bong

pnr
:
tarík o matarík.

ti·bong·bóng

png |Mus |[ Ilt ]

ti·bór

png
1:
gusing gawâ sa China na ginagamit na lalagyan ng asukal, at iba pa
2:

ti·bós

png |Bot |[ ST ]

tíb·so

png |Zoo

tib·tíb

png |[ ST ]
1:
Agr táad
2:
pagkakaroon ng bitak ng bagay na gawâ sa putik.

ti·bú·hos

png
:
kabuuang habà ng troso, kawayan, tubó, at katulad : GITÉB3

tí·buk

pnr |[ Kap ]

ti·bú·kel

pnr |[ Pan ]

ti·búk·hay

png |Bot |[ War ]
:
hindi pa nabalatáng butil ng palay.

ti·bú·lon

png |[ Ilk ]
:
búkong itinatalì nang dalawahan at isinasabit sa tikin.

ti·búng

png |[ Ifu ]
:
bangâ na lalagyan ng alak.

ti·bu·ók

pnr |[ Seb ]

ti·bú·ok

png |[ Seb ]

ti·bu·rín

png |[ Esp tilburi ]
:
magaan at may dalawang gulong na karwahe para sa dalawang tao : PLÍTSA

tib·ya·yóng

png |Bot |[ ST ]
:
kundól var tubyayóng

tib·yóg

png |Bot |[ ST ]
:
uri ng payat na kawayan : TIBYÓNG1

tib·yóng

png |Bot |[ ST ]
2:
paghampas sa tubig upang lumabas ang isda.

tic (tik)

png |Med |[ Ing ]
:
sa patolohiya, bigla, pasumpong-sumpong, at hindi masakit na kontraksiyon ng masel, karaniwan sa mukha.

tick (tik)

png |[ Ing ]
1:
Zoo [Ing] garapáta

ticket (tí·ket)

png |[ Ing ]

tickle (tí·kel)

png |[ Ing ]

tick tack toe (tík tak tów)

png |[ Ing ]
:
simple at pandalawahang laro, halinhinang nagmamarka ng ekis ang isa at bilóg naman ang isa sa siyam na kompartment na binubuo ng dalawang pares na pinagkrus na linya, at panalo ang unang makabuo ng tatlong marka sa isang hilera o diyagonal.

tí·da

pnr |[ Ifu ]
:
dilaw na sinulid.

tidal (táy·dal)

pnr |[ Ing ]
:
hinggil sa lakí at káti ng dagat.

ti·da·los·dós

png |[ ST ]
:
pagtatapon paitaas mula sa ibaba.

tidal wave (táy·dal weyv)

png |Heo |[ Ing ]

ti·da·os·ós

png |[ ST ]

tid·dá

png |[ Ilk ]

tide (tayd)

png |Mtr |[ Ing ]
1:
pana-panahong pagtaas at pagbabâ ng dagat dulot ng impluwensiya ng buwan at araw, at nagaganap bawat labindalawang oras ; taog ng dagat
2:
pagpasok at paglabas ng tubig dahil sa mga alon
3:
anumang pagtaas at pagbabâ.

tí·dik

png |Zoo
:
maliit na ibon (Ficedula westermanni ), mahilig manghúli ng lumilipad na kulisap, karaniwang itim ang kulay ng pakpak at likod at dulo ng buntot, at putî ang leeg, dibdib, at tiyan, at may tíla balbas : LITTLE PIED FLYCATCHER

tidings (táy·dings)

png |[ Ing ]

ti·dó·ra

png |[ Mrw ]
:
larong sungkâ ng Mëranaw sa sungkaan na may 16 regular na hukay.

tíd·tid

png |[ Ilk ]

tí·dung

png |Mus |[ Tua-Dus ]
:
ritmo ng kulintang.

tidy (táy·di)

pnr |[ Ing ]
:
malinis at maayos ang gamit, itsura, at iba pa.

tie (tay)

png |[ Ing ]
2:
koneksiyon ng kamag-anakan, samahan, relasyon, negosyo, at iba pa, ng da-lawa o higit na tao, pangkat, bansa, at katulad.

tie (tay)

pnd |[ Ing ]
1:
gumawâ ng talì o buhol, tulad sa sintas ng sapatos, ribbon, at katulad
2:
magpatas o magtablá, karaniwan sa paligsahan
3:
pagsamahin sa pamamagitan ng sakramento ng kasal
4:
higpitán ; ilimita.

tie dye (táy·day)

png |[ Ing ]
:
pakamay na paraan ng paglikha ng mga padron sa tela, sa pamamagitan ng pagbuhol ng sinulid, at katulad, upang hindi makasipsip ng tinà ang ibang bahagi ng tela Cf ÍKAT1, TRÍTIK

tiffany (tí·fa·ní)

png |[ Ing ]
:
tela na manipis at may mga butas, tulad sa kulambo, dáting gawâ sa sutla, ngunit madalas ngayong gawâ sa cotton at sintetikong himaymay.

ti·fón

png |[ Esp ]

tig

png |[ Mrw ]

tig- (tig)

pnl
:
ikinakabit sa bílang, na nagpapahayag kung ilan ang bílang o dami para sa isa sa bawat pang-kat, hal tigalawa, tiglilima.

ti·gá- (ti·gá)

pnl |Kol

tíg-a

png |[ Hil Seb ]
:
tigás1– 2

tíg-a

pnr |[ War ]

ti·gáb

png |[ ST ]
1:
dighay na parang hikab
2:
varyant ng tikáb.

tíg-ab

png |[ Ilk ]

tí·gab

png |[ Kap ]
:
digháy o pagdighay.