todo


tó·do

pnr |[ Esp ]

Tó·dos los Sán·tos

png
1:
Ara w ng mga Patay
2:
araw para sa mga santo.