tulong


tú·long

png |[ Ilk Pan Tag ]
1:
gamit, pera, o serbisyo na ibinibigay sa nangangailangan : ÁBAG, AID, AKOMODASYON, ALÓNG, ASISTENSIYÁ, ASSIST, ASSISTANCE, ÁYO, AYÚDA, COURTESY, HINÁBANG, ÓGOP, SÁUP, SIDÓNG, TÁBANG Cf HELP
2:
pag·tú·long pagbibigay ng gamit, pera, serbisyo sa nangangailangan : ÁBAG, AID, ALÓNG, ASISTENSIYÁ, ASSIST, ASSISTANCE, ÁYO, AYÚDA, COURTESY, HINÁBANG, ÓGOP, SÁUP, SIDÓNG, SUYÒ, TÁBANG — pnd i·tú·long, tu·lú·ngan, tu·mú·long.

tu·lòng-ba·lé·te

png |Bot |[ ST tulò+ng-baléte ]
:
mga baging na nakasabit sa punò ng Balete, na bumababa hanggang lupa.