ulat


ú·lat

png
1:
[Kap Tag] pahayag na nagbibigay ng detalye ng isang pangyayári, sitwasyon, at katulad, karaniwan bílang resulta ng pagmamasid o pagtatanong : IMPÓRME, REPORT, STATEMENT, TAHÔ
2:
[Kap Tag] talâ mula sa debate, pulong, at katulad para sa publikasyon : REPORT, TAHÔ
3:
[Pan] ugát

u·lá·tan

png |[ ST ]

ú·lat-ú·lat

png |[ ST ]
:
pagtatalì ng kárang para maging mahigpit.