vigil


vigil (ví·dyil)

png |[ Ing ]
2:
panahon na sakop nitó
3:
mapayapa at hindi kumikilos na demostrasyon bílang pagpapakíta ng pagtangkilik sa isang kilusán
4:
bisperas ng araw ng kapistahan.

vigilance (ví·dyi·láns)

png |[ Ing ]
1:
pagiging mapagmatyag ; pagiging maingat

vigilant (ví·dyi·lánt)

pnr |[ Ing ]
1:
mapagmatyag at maingat sa panganib
2:
laging handa sa anumang mangyayari.

vigilante (vi·dyi·lán·te)

png |[ Ing Esp ]
:
kasapi ng isang pangkat na nagpapatupad ng batas nang walang legal na awtorisasyon.