vivid


ví·vid

pnr |[ Ing Ita ]
1:
matingkad, gaya sa kulay o liwanag
2:
labis ang sigla
3:
nagtatanghal ng anyo, kasariwaan, o diwa ng búhay
4:
malínaw ; kítang-kíta.