analogy


analogy (a·ná·lo·dyí)

png
1:
Lgw Lit pagwawángis
2:
Pil sa lohika, proseso ng argumentong nagbabatay ng paliwanag sa kahawig na bagay o pangyayari
3:
Pil panggagagad ng mga salita sa pagbuo ng iba
4:
Bio pagkakahawig ng funsiyon ng mga organong pawang magkakaiba.